Publicado el

Учебное пособие: Учебно-методическое пособие для студентов филологического факультета специальности «Русская филология

І по сьогодні кожна друга гуцулка „уміє в дримбу». Усі природа – кожна рослина і кожен камінь мають свою музику, лише люди її не чують. Окружність її – то звичайний людський шлях, від передбачення для України на 2023 рікродження до смерті. Починається цей шлях посередині – коли людина найдальше і від народження, і від смерті. Йдеться насамперед про панівні моделі-інваріанти, бо на- справді літературний процес містить чимало відгалужень від магістральної інтерпретації наукового світу або художніх явищ на помежів’ї, де перепліта- ються ознаки типологій персонажа-науковця і жанрово-стильових різнови- дів, «великих стилів». Контроль, влада, тоталітаризм – це похідні від браку довіри і наслідок технізованості, «роботизації» світу, його тотальне уречевлення. Що це було – реальна гора, один з карпатських бескидів, чи легендарна гора – центр Світобудови? А миндик – це блискавка, споконвічний знак мольфарства. Для багатьох цих божків наші предки так і не склали назви, бо не глибоко персоніфікували їх. Шамани називають свій бубон „конем», що переносить їх у світи духів, і хорошому шаману достатньо кілька ударів у бубон, аби привести свою точку зборки в належний змінений стан свідомості. „Блискавкою в крові» називають здатність до магії та шаманського мистецтва індіанці в Центральній Америці – нащадки племен майя. Цей ефект веде до повної зупинки того, що старий маг дон Хуан з племені які називав „внутрішнім діалогом», передбачення для України на 2023 рік а мольфари – повсякденним розумом.

Сярод іх найбольш вядомы Яшчур , які быз богам хвароб і эпідэмій. Однак свіжі екстрасенси про Україну 2023 ніколи не говорять ті речі, які хтось хоче почути. До речі, і формою дримба схожа на камертон – інструмент, передбачення для України на 2023 рік що його використовують при настройці музичних інструментів. До речі, майже кожен мольфар – ще й володіє якимось ремеслом. Из пояснений родственников создавалось впечатление о том, что мольфар о своей судьбе зпередбачення для України на 2023 рікл, но уклоняться от нее не стал, предупреждал пациентов, чтобы приезжали, иначе они его уже не застанут, создание фильма тоже поторопил, и в день смерти убийцу принять не отказался, хотя до этого долго говорил с ним. О них упоминают как об известных купцах, которые еще до 846 года выступали посредниками в торговле Византии с Востоком, не только Ибн Хордадбе, но и ряд других авторов: ал-Истахри, Ибн Хаукаль, ал-Балхи, Масуди, Ибн Русте, Гардизи и анонимный Персидский географ, заимствовавшие свои сведения из какого-то другого, более древнего источника первой половины IX века (Муслим ал-Джерми?). В славянском языке имеется ряд древних слов, относящихся к домашнему хозяйству, одежде, жилищу, скотоводству, а главное – к военному делу, заимствованных из древнеготского языка.

І той світ, світ мольфарської блискавки, був зараз реальнішим за все. І з допомогою цього маленького інструмента мольфар входить у той стан, що починає чути „гармонію сфер», що нею створений і впорядкований світ? На його думку, цього року має бути кращий врожай, ніж минулого, адже зараз поля отримали достатньо вологи і кліматичні умови сприяють росту зернових. На Беларусі і да гэтага часу на Каляды прымеркаваны абрад ваджэння казы. На ній грають з допомогою губ, зубів, язика і дихання одночасно: високі звуки досягаються звуженням ротової порожнини, низькі – розширенням, тихіші-голосніші звуки – диханням. Як відомо, сибірський або американський шаман досягає трансового стану з допомогою магічної музики, що її видобувають з бубна або спеціальної тріскачки. К.Барт, котрий вірив, що знання про Бога неможливо вивести з внутрішнього світу людини, з її власного розуму, а отже, самопі- знання не тотожне богопізнанню. Більше того, за М.Гайдеггером, застосовуючи техніку відповідним чи- ном, ми вступаємо в діалог з Богом, тому що істина у нього, як і в античних мудреців, є абсолютом, а отже, вищим благом і красою.

Крім того, язичок завжди робиться з криці, у той час як ободок – із заліза. Крім того, І. Цюпа, мабуть, свідомо, як і Б. Цитати з книг він використовував як аргумент або полемічний «камінь спотикання». Важдра вважається символом духовного світу і перекладається, як „алмазна блискавка». Цікаво, що традиційно вона вважається жіночим інструментом. Таким самим інструментом передбачення для України на 2023 рік мольфара служить дримба. Звуками дримби можна вилікувати хворобу, ці звуки пробуджують енергію каменя, дерева, металу, вони наділяють мольфара особливою силою. Потім звуки дримби стали швидшими, дрібнішими, різкішими – вони пробуджували до руху, передбачення для України на 2023 рік до динамічного польоту і тіло, і нову свідомість. І ось уже заснула свідомість – раціональна, насмішкувата, скептично-недовірлива свідомість людини з великого міста. В Карпатах дримба відома з незапам’ятних часів. Нечай говорил, что он последний мольфар в Карпатах и своего дара не передал никому. PS: Когда Громовица писала эту книгу, Михайло Нечай был жив-здоров и работал с людьми. Когда покойницу вскрыли, то сердце ее оказалось все исколото как бы иглами. Зростання ролі діалогу в прозі може свідчити про наявність жанрових ознак філософського роману. В українській прозі ХХ ст. домінує художньо-інтепретаційні моделі на- уки епохи модерну, з її зорієнтованістю на засади суб’єкт-об’єктної епісте- мології, науково-технічного прогресу, технологічні новації, стратегію підко- рення, що покликані перебудовувати і вдосконалювати світ, забезпечувати добробут, розширювати кругозір, збагачувати людину інтелектуально.