Publicado el

Оплата праці педагогічних працівників: посадові оклади 2023 року

2020_11_19 - ID photo from the fifties - Giovanni - Flickr При наявності посади завідуючого вказана доплата не провадиться. Доплата за завідування відділеннями провадиться при відсутності штатної посади завідуючого відділенням. 41. Учителям, іншим працівникам загальноосвітніх навчальних закладів, училищ фізичної культури, а також викладачам загальноосвітніх дисциплін професійно-технічних навчальних закладів за завідування навчальними кабінетами провадиться додаткова оплата в розмірі 10-13 % посадового окладу (ставки заробітної плати). Викладачам, майстрам виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів (крім викладачів загальноосвітніх дисциплін професійно-технічних навчальних закладів) за завідування навчальними кабінетами або лабораторіями провадиться додаткова оплата в розмірі 13-15 % посадового окладу (ставки заробітної плати). Приміткою 1 додатка 1 до наказу № 557 встановлено, що посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) з 1 січня 2017 року розраховуються, виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року. 20. У випадках, коли установа освіти відкривається протягом календарного року, обліковий склад враховується по плану на кінець календарного року, а плановий середньомісячний контингент визначається виходячи з кількості місяців, що залишились до кінця року. 21. Посадові оклади керівників загальноосвітніх шкіл (крім вечірніх, змінних), училищ фізичної культури, шкіл-інтернатів, педагогічних училищ, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, комп’ютерних центрів з навчання учнів основам інформатики та обчислювальної техніки, центрів допризовної підготовки юнаків не змінюються у зв’язку із зміною кількості учнів (вихованців) протягом навчального року, а керівників вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, дитячих будинків, приймальників-розподільників для неповнолітніх, спеціальних шкіл для дітей, які потребують особливих умов виховання, позашкільних та дитячих дошкільних закладів, професійно-технічних навчальних закладів, курсів – у зв’язку із зміною кількості учнів (вихованців, дітей) протягом календарного року.

Плановий середньорічний контингент в професійно-технічних навчальних закладах, на курсах з підготовки робітників та інших працівників, а також осіб, які навчаються на підготовчих курсах, визначається шляхом множення контингенту, що навчається з різними строками навчання на відповідну кількість навчальних місяців і ділення суми добутків на 12 місяців. У професійно-технічних закладах, в яких прийом і випуск учнів здійснюється один раз на рік (наприклад, початок занять 1 вересня, випуск учнів 1 липня), кількість учнів, випуск яких здійснено 1 липня, по закінченні строку навчання не виключається з підрахунку середньорічного контингенту до початку занять нового прийому, тобто до 1 вересня. Якщо в I-IV класах уроки з мов проводить інший вчитель, доплата йому за перевірку зошитів провадиться за фактичну кількість годин, виходячи з розмірів, webpage передбачених для вчителів початкових класів з урахуванням кількості учнів. Ця додаткова доплата за перевірку письмових робіт проводиться з урахуванням установленої норми навантаження. При цьому за перевірку робіт з креслення вчителям загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів і училищ фізичної культури доплата не провадиться.

More! 2021 character character design drawing fire illustration more office web website work В I-XI (XII) класах (класах-комплектах) шкіл і шкіл-інтернатів усіх типів і найменувань, училищ фізичної культури з кількістю учнів менше 12 чоловік, а також в групах професійно-технічних училищ з кількістю учнів 12-15 чоловік оплата за перевірку письмових робіт провадиться у розмірі 50 % відповідних доплат. № 1100 «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників спеціалізованих мистецьких шкіл (шкіл-інтернатів)». У закладах освіти загального типу, які мають класи (групи) спеціального призначення (з особливим режимом), оплата праці педагогічних працівників та помічників вихователів за підвищеними ставками (окладами) здійснюється тільки за години роботи в цих класах (групах). Працівникам шкіл, шкіл-інтернатів усіх типів та професійно-технічних училищ, в яких створені групи (класи) для дітей-сиріт і дітей, які залишились без піклування батьків, таке підвищення не провадиться. 45. Педагогічним працівникам за проведення позакласної роботи з фізичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і найменувань (крім шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування) здійснюється доплата у таких розмірах: при кількості класів (класів-комплектів) від 10 до 19 – 10 % посадового окладу (ставки заробітної плати), від 20 до 29 – 20 % посадового окладу (ставки заробітної плати), від 30 і більше – 30-40 % посадового окладу (ставки заробітної плати).

34. У випадках, коли працівникам освіти передбачено підвищення ставок і посадових окладів за двома чи більше підставами, ставки і посадові оклади спочатку збільшуються на розмір підвищень, передбачених у відсотках, а потім на розмір підвищень, передбачених у карбованцях. Учителям та викладачам допризовної підготовки за завідування кімнатою зберігання зброї, стрілецьким тиром провадиться додаткова оплата в розмірі 10 % ставки заробітної плати. Тарифні розряди провідних концертмейстерів та концертмейстерів вищих навчальних закладів III – IV рівнів акредитації (факультетів, відділень) з підготовки працівників мистецтв, учителів музики і співів установлюються відповідно на рівні тарифних розрядів, передбачених для старшого викладача і викладача. 22. Посадові оклади військових керівників (керівників допризовної підготовки) середніх загальноосвітніх шкіл та шкіл-інтернатів встановлюються залежно від загальної кількості учнів I-XI (XII) класів, в вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації – від кількості учнів в групах, в яких проводиться початкова військова підготовка, а в педагогічних та професійно-технічних училищах – від загальної кількості учнів денних відділень. 23. При встановленні посадових окладів керівників фізичного виховання вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів враховується контингент учнів денних відділень. Учителям та викладачам загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації за завідування спортивними залами провадиться додаткова оплата в розмірі 10 % ставки заробітної плати. 3. Демонстраторам пластичних поз, які беруть участь у проведенні навчальних занять, ставки погодинної оплати праці встановлюються у таких розмірах: за позування без одягу або в складній позі – 2,85 відсотка, за позування в одязі – 1,72 відсотка окладу (ставки) працівника I тарифного розряду.