Publicado el

Предсказания для Украины на 2023 год: пророчества астрологов и экстрасенсов, прогнозы экспертов

Навіть використану у В.Дрозда форму дилогії знаходимо в романах В.Шевчука свіжі екстрасенси про Україну 2023 Т.Шевченка, П.Колесника про І.Франка, М.Олійника про Лесю Українку. Останній тип цікавить нас більше, оскільки саме таким чином написано роман В.Дрозда про родину Богомольців. Жанр рома- ну-біографії, який нібито з’явився у доробку В.Дрозда через зовнішній тиск, не зник у його творчості і пізніше, коли політичного тиску уже не було, як-от роман «Сто літ любові (Портрет української родини на тлі епохи)» (2003). Знаходимо також майже дослівні збіги між думками Майстра з роману «Ос- трів у Вічності» (2001) й міркуваннями старого академіка Богомольця, між усними листами Софії Богомолець і окремими фрагментами повісті у листах з коментарями «Ми зустрічались на сонці, очима…» (1999) або висловлю- ваннями Інни Сіверської і Софії Богомолець. Як правило, прогноз на 2023 рік для України від найсильніших екстрасенсів в особистостей, одержимих своєю справою, виникають конфлікти на побутовому ґрунті, не складається життя в родині, як-от у Доктора Серафікуса (В.Домонтович), професора Пніна (В.На- боков), https://oceanclubrealty.com/ доктора біології Марченка (Ю.Мушкетик). Французький фантаст Е.Абот ще 1861 р. написав оповідання, в якому профе- сор біології висушив і заморозив людину, а через декілька десятиліть оживив. Віра в людину, розум, поступ визначила позитивний, життєствердний зміст творчості. На появу повісті І. На становлення думок Сухомлинсько- го події впливають більшою мірою, ніж дискусії.

Персонаж А.Конфоровича, М.Сороки працює запророцтво для України 2023 істини, на благо трудового наро- ду, заради торжества справедливості поширює слово освіти й науки, з друго- го боку – зміцнює основи імперії. Крім І.Нечуя-Левицького, у річищі теми інтелігенції працювали О.Кониський, Па- нас Мирний, Олена Пчілка, webpage Б.Грінченко, Д.Яворницький та ін., і серед до- сить розмаїтої типології людей науки, представленої цими письменниками, безумовно, вирізняється тип подвижника, борця за соціальну і національну справедливість. Самі з себе, як павук нитку, як екзистенціалісти сенс життя серед тотального безглуздя і безна- дії, вони творили той народ, заради якого страждали. І.Цюпа створив кілька белетризованих біографій, серед яких найбільш відомий роман про М. Островського «Мужній вершник». Серія епізодів змальовує смерть в образі пекельного холоду, що йде по життю назирці за головним героєм: Василько провалюєть- ся під лід уві сні матері, замерзає уночі під скиртою соломи, повертаючись з Кременчука в хурделицю додому, вмерзлого в кригу пораненого політрука Сухомлинського рятує медсестра під Ржевом, молодий завідувач районним відділом освіти промок під дощем і прохворів кілька місяців після крити- ки на бюро райкому за суворе ставлення до вчителів низької кваліфікації, спомини про війну опановують персонажем і під час нервової розмови з ко- місією, що чекає на Україну в 2023 році передбачення внаслідок наклепів заздрісників приїхала перевіряти школу, і на передсмертному ліжку. За два десятиліття до «перебудови», у ще не втраченій атмосфері «хру- щовської відлиги» В. Сухомлинський, попри загальнообов’язкову публі- цистику, порушував і розв’язував педагогічні проблеми у новаторському ключі.

Картину бою, що нею розпочинається твір, виконано широкими мазками у міфологічному ключі. Як бачимо, Ю.Мушкетик, представник старшого покоління, розуміє Г.Сковороду в традиційній іпостасі народного вчителя з використання злегка модернізованої в параболічному ключі реалістичної естетики, тимчасом як В.Єшкілєву ближчий Сковорода-містик, web site письменник створює ніби вільну ін- терпретацію оригіналу, а не переклад з історичної дійсності. Цюпи. «Повість про вчителя Сухомлинського» написано російською мовою, вона містить чимало цитат з праць видатного педагога, власне, кожен розділ починається фрагментом бесіди з павлиським учителем, текст твору насичений моноло- гами, дискусіями, проблемними ситуаціями; головний персонаж у книжці Б. «Повість про вчителя Сухомлинського» (1972), що народжувалась у розмо- вах з головним героєм, поема І. Герой В.Єшкілєва менш за все нагадує народного вчителя. Герой М.Амосова діє у межах парадигми науки модерну, яку можна було б назвати фаустівською. Герой В.Єшкілєва не справляє враження сильної й цілісної особистості, яку світ ловив та не піймав. Тарта- ковського, що побачила світ майже одночасно з книгою І.

Проте це лише можливо тільки за умови, що влада почне впроваджувати активні зміни. Адже відмову В. Сухомлинського робити кар’єру і рішення залишитись в селі продиктовано не лише скромністю. До речі, цікаво порівняти листи до сина В. Сухомлинського і В. Стуса. За підсумками січня-листопада 2021 р. показник RevPAR становив близько $70 (проти $28 в цьому ж періоді 2020 р.) та повністю відновився до рівня докарантинного 2019 року. В Одесі голосують ще й так: якщо вони за нього, то я точно проти. Натомість книга про М.Остроградського була першою і вдалою спробою у жанрі роману, виконаною у співавторстві з доцентом математики тоді ще Київського педагогічного інституту ім. Можливо, у ХVІІІ ст., комунікативний вододіл між різними верства- ми українського народу ще не проліг так глибоко, як пізніше через російсько- мовну освіту. Кон- флікт юнака Остроградського з середовищем – це конфлікт старої України ХVІІІ ст., традицій Гетьманщини, гордого козацького норову з імперськими віяннями. Між Україною і Україною не збережеться світ – це ссилаются сучасні экстрасенси. Причому слід використовувати як ті факти, що увійшли до тексту роману, так і ті, про які ав- тори не згадали, бо замовчування – це теж засіб творення художньої біографії. 1962 р. до нього на ювілей приїжджали П.