Publicado el

1 Есть ли жизнь после смерти?

Перша книга науково-фантастичного роману М.Амосова «Записки з май- бутнього» побачила світ у Москві 1967 р., друга – у Нью-Йорку 1970 р. Закор- донне видання мало купюри і було, з радянського погляду, цілком благонадій- ним, але за життя автора в Україні і на пострадянській території друга книга роману не друкувалась. З цього погляду, навіть наукові інтере- си виглядають вторинними. Стало очевидним, що природа – це світ складних нестабільних нелінійних систем, і наукові наративи про Всес- віт – фікції з більшим чи меншим ступенем вірогідності. Йдеться загалом про науку радянську і західну, ко- лективістську і, muddbuttbaits.com сказати б, вузькокласову чи егоцентричну. Йдеться про дослідження у га- лузі сільського господарства, побутової хімії, виробництва, медицини. Ринін був невтомним колекціо- нером відомостей про дослідження міжпланетних подорожей, письменни- ком-популяризатором космічних польотів, автором повісті «В повітряному океані» (1924). Професор усвідомлював величезну роль художньої літерату- ри, фантазії у справі «завоювання неба». Ю.Смолич як театрознавець був автором статті «Нові п’єси Винниченка» («Критика», 1929). Один з перших романів Ю.Смолича «Останній Ейджевуд» критики порівнювали з «Сонячною ма- шиною», зокрема завдяки елементам соціальної утопії. Останній був міністром в українському уряді. 1961 року у передмові до науково-фантастичного роману «Аргонавти Всесвіту» О.Білецький скаржився на відсутність в українському літерату- рознавстві теоретичних студій про літературну фантастику.

Коли закінчиться війна? Дискусія з Віталієм Портниковим в Ужгороді До висвітлення науково-фантастичного антуражу український романіст ставився надзвичайно відповідально. До наукової школи М.Кравчука належали О.Смогоржевський, В.Зморович, Ю.Соколов, С.Авраменко, М.Орлов, А.Оконенко, П.Бондаренко, Й.Погребиський, С.Кулик, В.Можар та інші. Жанрово така оцінка наукової діяльності підкріплюється елементами авантюрного, сатиричного романів, роману-антиутопії. Класифікація глобальних образів науки ґрунтується на гранднаративах, тобто свого роду телеології, що визначає кінцеву мету наукової діяльності. За півстоліття в Україні знизилась частотність творів у жанрах наукової фантастики, але з’явилося фентезі, usbtp.fr побільшало літературознавчих досліджень немагістраль- них відгалужень літератури, зокрема, масової тощо. Національний колорит у відтворенні наукової діяль- ності зводиться до мінімуму. Вони також вдаються до експериментів над людьми, але нібито з благородною метою. Гальванеску, це також сам господар з його рівним безпристрасним голосом, різкими переходами від одного внутріш- нього стану до іншого. Про поневіряння емігранта з прогнози екстрасенсів для України на 2023 рік у романі сказано: «Тепер горопаха никає від заводу до заводу в пошуках роботи. Про машинізацію лю- дини як неминучість і про необхідність прискорення машинізації писав уже М.Хвильовий у повісті «Санаторійна зона». Науково-фантастична література розглядалася таким чином як субмисте- цтво. Потренируйтесь таким образом, облекая свою душу в различные образы, прогнози екстрасенсів для України на 2023 рік от простого к сложному.

Мілітарна парадигма літератури соціалістичного реа- лізму: Монографія / Ірина Захарчук. У другій половині ХХ ст. письменники опрацьовували біографію вчених згідно з канонами соціалістичного реалізму в рамках історико-революційної чи історико-біографічної прози. Так, романтизм, модернізм, постмодернізм репрезен- тують вченого-одинака, інтереси якого не вельми близькі загалу, https://laura-design.com/ натомість народницький варіант реалізму і соцреалізм толерують постать вченого на послугах у тої чи іншої ідеології, держави, суспільства. Однак образ вченого у творах В.Владка далекий від однотипності. У постмодерністів, знову як у ХІХ ст., художня біографія вченого стала доволі маргінальним жанровим утворенням. Постаті борця і «дрібного біса» з’явились у літературі в ХІХ ст., поляризуючись між край- німи феномепередбачення для України на 2023 рікми ідеаліста і обивателя. Прецедентами метанаративу в українській літературі була новела М.Хвильового «Редактор Карк», романи М.Могилянського «Честь», М.Йогансена «Подорож ученого доктора Леонадро… У літературознавчому ключі Юлія Драгойлович вивчала проблему ху- дожнього моделювання реальності, трансформованої технічними новаціями, порівнюючи романи Т.Антиповича «Хронос» і В.Винниченка «Сонячна ма- шина». Чайковська зазначає, що з 2021 по 2023 рік нас чекає трансформаційний процес і тільки в червні 2023 року розпочнеться більш-менш спокійний процес втілення в життя майбутніх перспектив розвитку в позитивному ключі.

Прибуття аспірантки Валентини Сахно до маєт- ку «монстра» Гальванеску нагадує архетипальний сюжетний мотив народної казки про багряну квітку («Аленький цветочек»), в якій любов розчаклувала страховисько, але авторська установка на принципову класову несумісність персонажів зробила розвиток сюжету в означеному ключі неможливим. Ю.Смолич пародіює окремі типові сюжетні ходи і мотиви класичного колоніального роману, приміром, морську подорож, мотив «цивілізаторської» місії британців в Індії. Важливою компонентою образу центрального персонажа є також фа- устівські мотиви. Відповідно, можна припустити, що доходи та прибутковість аграріїв цього року також збільшиться», – заявив Горбачов. В економічному плані є надія, що кажуть екстрасенси про війну 2023 року українців в новому році чекає удача і закінчення несприятливого періоду. Однак прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що після закінчення першого кварталу держбюдже-2021 буде переглянуто. Частина з них не зреклася вчите- ля навіть після його офіційного осуду і арешту. Герої Ю.Смолича більшою чи меншою мірою стають схожими на машину, герої В.Винниченка під впливом машини перетворюються на звірів, десь так, як персонажі новели американця Н.Го- торна «Експеримент доктора Хайдеггера» після того, як скуштували трунку з «джерела молодості». Саме такими постають окремі герої М.Шеллі, Н.Готорна, Е.По.