Publicado el

Кому скоротять, а кому додадуть. Як зміняться виплати військовим з 1 серпня

В мирний час строковий трудовий договір можна укласти лише у певних визначених законодавством випадках, наприклад, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, сезонні роботи. Істотні умови праці – система та розміри оплати праці, пільги, режим роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій тощо. 1. У період дії воєнного стану порядок організації діловодства з питань трудових відносин, оформлення і ведення трудових книжок та архівного зберігання відповідних документів у районах активних бойових дій визначається роботодавцем самостійно, за умови забезпечення ведення достовірного обліку виконуваної працівником роботи та обліку витрат на оплату праці. У такій ситуації вкрай важливо забезпечити права громадян України на своєчасне отримання заробітної плати, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану роботу відповідно до Кодексу законів про працю України (КЗпП), Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР та інших нормативно-правових актів. Звільнення роботодавця від відповідальності за несвоєчасну оплату праці не звільняє його від обов’язку виплати заробітної плати.

Однак, інші вимоги до такого повідомлення про зміни системи або умов оплати праці мають бути дотримані, зокрема щодо письмового повідомлення під підпис та надання пропозицій щодо інших вакантних посад, у разі відмови від продовження роботи на нових умовах. Також спрощено порядок зміни істотних умов праці. Під час дії правового режиму воєнного стану зміна істотних умов праці може відбуватися у спрощеному порядку. За Законом № 2136-IX у період дії воєнного стану роботодавець може відмовити у наданні будь-якого виду відпусток працівнику, який виконує роботу на об’єктах критичної інфраструктури. 2. При укладенні трудового договору в період дії воєнного стану умова про випробування працівника під час прийняття на роботу може встановлюватися для будь-якої категорії працівників. При цьому, без згоди працівника заборонено переводити його на роботу в зону активних бойових дій. 2. У період дії воєнного стану повідомлення працівника про зміну істотних умов праці та зміну умов оплати праці, передбачених частиною третьою статті 32 та статтею 103 Кодексу законів про працю України, здійснюється не пізніш як до запровадження таких умов. Оплата праці в цих випадках провадиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку.

Не отримають виплату особи рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби, яким така винагорода виплачується пропорційно часу проходження служби в розрахунку на місяць. Водночас, заявило Міноборони, з 1 лютого 2023 року будуть збільшені розміри щомісячного (основного) грошового грошове забезпечення військовослужбовців 2023 таблиця (без додаткової винагороди) військовослужбовців так, щоб мінімальний його рівень для Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби, становив не менше ніж 20 100 грн, також для осіб рядового і начальницького складу ДСНС та поліцейських – на рівні не менше ніж 17 000 грн. «Станом на зараз усі військовослужбовці, включно зі строковиками й курсантами, у різних регіонах України отримують додаткову грошову винагороду у фіксованому розмірі 30 000 грн. Вона ділиться на дві частини: у першій декаді місяця військові отримують щомісячні виплати відповідно до посади, звання та інших параметрів, у другій – додаткову винагороду, отих 30 чи 100 тисяч за воєнний стан та бойові. 4. У разі неможливості своєчасної виплати заробітної плати внаслідок ведення бойові дії, строк виплати заробітної плати може бути відтермінований до моменту відновлення діяльності підприємства. Законом також встановлено нове правило щодо виплати грошової компенсації за невикористані дні щорічної відпустки у разі смерті працівника. 2 ст. 10 Закону «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15 березня 2022 року № 2136 (далі – Закон № 2136) заробітна плата виплачується на умовах, визначених трудовим договором, а роботодавець має вживати всіх можливих заходів для своєчасної виплати зарплати.

Happy New Year! 🎉 2022 biodiversity corals design drop ethical fish illustration illustrator new year newyear ocean prosperity sea storytelling under water underwater water wave wildlife Крім того, Закон № 2136-IX визначає, що у період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні невикористаних днів щорічної відпустки. 6. У період дії воєнного стану не застосовуються норми статті 53, частини першої статті 65, частин третьої – п’ятої статті 67, статей 71, 73, 78-1 Кодексу законів про працю України та частини другої статті 5 Закону України «Про відпустки». 2. У період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток (крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури. Виплата за виконання обов’язків по вакантній посаді проводиться відповідно до п.4 ст. За рішенням відповідного начальника дозволяється використовувати польову (службову морську) форму одягу під час виконання завдань повсякденної діяльності у військових частинах. Чи потрібно працівникам закладів освіти проходити під час воєнного стану медогляди? 2. Для працівників, зайнятих на об’єктах критичної інфраструктури (в оборонній сфері, сфері забезпечення життєдіяльності населення тощо), яким відповідно до законодавства встановлюється скорочена тривалість робочого часу, тривалість робочого часу у період дії воєнного стану не може перевищувати 40 годин на тиждень.